Hitvallás

Magyarország a hazánk, a jelenünk és a jövőnk. Magyarország az Európai Unió része és annak is kell maradnia. Magyarország a Tiéd, a miénk, mindenkié.

A Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) célja, hogy Magyarország demokratikus jogállamként működjön, a jólétet méltányos piacgazdaság biztosítsa, az állampolgárokat modern egészségügyi és szociális ellátórendszer, kultúra és színvonalas oktatás szolgálja.Azért dolgozunk, hogy végre szolgáló legyen az állam- és közigazgatás, megfelelő a közbiztonság, szabad a sajtó és a vélemény, valós az önkormányzatiság, független az igazságszolgáltatás, hatékony a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügye.

Alapvető jelentőségűnek tartjuk a hatalmi ágak szétválasztását, a szólás- és sajtószabadság, valamint az esélyegyenlőség biztosítását.

Magyarok és európaiak vagyunk. Elkötelezettek vagyunk hazánk euroatlanti integrációja iránt. Hisszük, hogy csak és kizárólag az Európai Unió és a NATO tagjaként fejlődhetünk és élhetünk biztonságban – nemzeti karakterünket megőrizve és minden együttműködésre nyitottan. Szorgalmazzuk az euró mielőbbi bevezetését.

Az MMN európai, nyugatos néppárt, amely az Európai Néppárt alapértékeivel azonosul, így fontosnak tartja nemzeti értékeink és érdekeink, illetve a zsidó-keresztény kultúra védelmét, miközben modern, XXI. századi szemlélet és nyitott gondolkodás jellemzi.

Mindent elkövetünk a magyarországi, a határainkon túlra szakadt és a külföldre kényszerült magyarok összetartozásának erősítéséért.

Méltányos piacgazdaságot szeretnénk, ahol a magántulajdon védelmet élvez, tisztességes és szabad a verseny, kizárólag a tudás és a teljesítmény vihet előbbre; ahol a rászorulókat a szociális ellátórendszer és számukra is elérhető korszerű oktatás segíti, hogy elszigeteltségükből kitörve a társadalom cselekvő és megbecsült tagjaivá válhassanak.

Politikai színezettől függetlenül küzdünk a korrupció minden formája ellen; támogatjuk hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, a hazai ügyészségi és bírósági rendszer valódi függetlenségének jogi és emberi oltalmát, valamint a korrupció elleni fellépés határozott, teljes körű és átfogó magyarországi megújítását.

Meggyőződésünk, hogy az állami gyámság alól felszabadított, független és valóban szolgáló egyházakra, egyházi közösségekre van szüksége az országunknak, valamint hogy közreműködésüknek a színvonalas oktatás és modern egészségügy területén a többi intézménnyel azonos feltételekkel kell létrejönnie.

Elengedhetetlennek tartjuk az alkotói-kutatói szabadságot, valamint a tényleges egyetemi autonómiát.

Bolygónk és környezetünk védelme elemi kötelességünk, minden döntésnél fontosnak tartjuk a zöld (környezetvédelmi, klíma és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételét. Politikai otthont és hiteles alternatívát kívánunk nyújtani mindazoknak, akik értékrendünkkel azonosulva készek hazánk önzetlen szolgálatára, akik számára fontos a közszolgálatiság, az önrendelkezés, a partnerség és a kritikus gondolkodás; akik fontos törekvéseikhez eddig nem találtak partnert. Hiszünk az alulról jövő kezdeményezések, a közös gondolkodás, a civil társadalom, a fontos célokért való összefogás és a szeretet erejében.