Ébresztő, Magyarország!

Töltse le egyben a letöltés gombra kattintva

Bevezetés

A tisztesség és a becsület az a két terület, ahol a mai magyar politikai élet a legnagyobb deficitben van. Egyre több politikusról derülnek ki jó erkölcsbe és sokszor törvénybe ütköző ügyek és olyan tettek, amelyek védhetetlenek. Mára eljutottunk odáig, hogy az átlagpolgár ezekre a hírekre csak megvonja a vállát, mert elfogadta, hogy a politika mocskos és ezzel nincs mit tenni.

A Mindenki Magyarországa Néppárt nem kívánja követni sem a jelenlegi kormánypártok, sem pedig a jelenlegi ellenzék útját. Hiszünk benne, hogy van egy másik út: a tisztesség útja!

 

EP-képviselőink azért fognak dolgozni, hogy Magyarország elindulhasson azon a hosszú és rögös úton, melynek végén

 • az európai szintű termelékenység elhozza hazánk lakóinak is az európai szintű béreket, biztosítva minden magyar tisztes megélhetését, jövőjét,
 • az európai szintű egészségügy biztosítja, hogy egy magyar polgárnak se kelljen soha többé meghalnia csak azért, mert nem kapja meg a neki járó ellátást időben,
 • saját korrupcióellenes ügyészséget állítunk fel és csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Ezek együtt kivizsgálják a jelenlegi és előző időszakok mocskos ügyeit, elszámoltatják a felelősöket és biztosítják, hogy a magyarságnak többé soha ne kelljen a korrupt akarnokok miatt szenvednie!
 • Magyarország élhető és józan gondolkodású országgá válik, ahova érdemes lehet visszatérnie 1 millió nyugatra távozott honfitársunknak is.

 

Ezen célok eléréséhez rögzítjük, hogy

 • Magyarország jövőjét az Európai Unióban képzeljük el, nem a Türk Tanácsban,
 • eltökélt szándékunk az emberek problémáit meghallgatni és őket bevonva, velük együtt gondolkodva kialakítani a jövő Magyarországát,
 • kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalokra, akiknek boldogulása a magyar jövő záloga,
 • legfontosabb értéknek a “kiművelt emberfők sokaságát” tekintjük. A magyar kutatók, tudósok, szakemberek és munkások fejében lévő tudás és tapasztalat kell ahhoz, hogy Magyarország előre menjen, ezért ezeket az értékeket meg kell becsülni!
 • a magyar kis- és középvállalkozások számára kiszámítható és tervezhető környezetet kell teremteni, hogy gyarapodhassanak. Nem szabad engedni, hogy politikai indokkal ellehetetlenítsék őket!
 • minden döntésnek elsődleges szempontja a fenntarthatóság kell, hogy legyen. Nem támogathatunk olyan beruházásokat, amelyek felélik a jelenlegi erőforrásokat vagy szemétteleppé változtatják hazánkat,
 • támogatjuk az Euró bevezetését. A stabilitás, a kiszámíthatóság és az árfolyamkockázat megszüntetése szempontjából pozitív változást jelentene a közös fizetőeszköz használata. Új munkahelyek jönnének létre, a gazdaság versenyképessége nőne, a befektetők számára is vonzóbb célpont lenne hazánk, valamint közelebb kerülnénk az európai életszínvonalhoz és az európai bérekhez, nyugdíjakhoz,
 • elutasítjuk a korrupció minden formáját. Hiszünk abban, hogy fel kell tárni a múltbéli és jelenlegi korrupciós ügyeket és a felelősöket el kell számoltatni pártállástól függetlenül.

 

A Mindenki Magyarországa Néppártnak célja, hogy részt vállaljon egy kiszámítható és tervezhető jövő, valamint egy boldog és sikeres Magyarország megteremtésében.

 

A tisztesség felé vezető utunkat négy nagyobb mérföldkő köré szervezzük, melyek az igazság, az egészség, a biztonság és a tervezhető jövő!

Út az igazságos Magyarországhoz

A mindent átszövő, intézményesült korrupció olyan tehertétel a magyar nemzet számára, amely nem engedi, hogy egyenlő eséllyel induljunk a nemzetek versenyében. Az ország felemelkedéséhez le kell vetni magunkról ezt a koloncot! Emellett tesz hitet a Mindenki Magyarországa Néppárt.

Támogatjuk Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez

A Mindenki Magyarországa Néppárt vallja, hogy nemcsak lehet, de kell is tenni a magyar politikai élet megtisztulásáért. Ennek első lépése az Európai Ügyészséghez való azonnali csatlakozás annak érdekében, hogy

 • meggátoljuk, hogy a magyaroknak szánt uniós források fideszes oligarchák, családtagok, képviselők vagy polgármesterek zsebében kössenek ki,
 • felszámoljuk az erdő nélküli lombkorona-sétányokhoz és törpekilátókhoz hasonló lopásokat és börtönbe zárjuk mindazokat, akik belenyúlnak a közösbe.

Európai rendeletet kezdeményezünk az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a jogharmonizáció kötelezővé tételéről minden jelenlegi és később csatlakozó tagállam számára.

Megkezdjük a teljes átláthatóság megteremtését és a szigorúbb pályázati ellenőrzések kereteinek megalkotását

Az Európai Unióban az Európai Néppárt segítségével azért fogunk dolgozni, hogy létrejöjjön a szigorú pénzügyi és pályázati elszámolások rendszere, hogy az uniós források felhasználása átláthatóvá váljon. Ehhez a következőket fogjuk kezdeményezni:

 • Európai szintű nyilvános pályázati adatbázisok és céghálózati térképek létrehozása, hogy feltárhatóak legyenek a nemzetközi szintű üzleti kapcsolatok.
 • Európai rendeletben tiltjuk be a magántőkealapok és a tisztázatlan tulajdoni háttérrel működő szervezetek működését az unió területén.
 • Legyen kötelező az egyházak számára is a közintézményekre jellemző pályázati átláthatóság és adatközlési kötelezettség.
 • Induljon közös európai fellépés a tagállami kormányok és oligarchák adóparadicsomokba, offshore-cégekbe és az EU-n kívüli országokba menekített vagyonának visszaszerzésére.
Korrupcióellenes tájékoztató kampányokat indítunk

Tájékoztató kampányokat indítunk, hogy a következő nemzedékeknek megtanítsuk, hogyan ismerjék fel és akadályozzák meg a korrupció minden formáját, hogy a magyarságnak többé soha ne kelljen a korrupt akarnokok miatt szenvednie.

Kezdeményezzük a politikai teljesítmény mérését

Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy valaki hosszú évekig csak melegedésre használja a parlament padsorait, soha semmilyen érdemi munkát nem végez, hanem csak a fizetését veszi fel. Ezért kezdeményezzük egy olyan rendelet megalkotását, mely a civilek bevonásával ellenőrzi és büntetendővé teszi, ha képviselőik nem látják el feladataikat.

Továbbfejlesztjük az EU médiaszabályozásról szóló törvényét

A nemrégiben elfogadott szabályozás szigorítását kezdeményezzük, amely

 • fellép az álcivil szervezetek közpénzből folyó kampányai ellen,
 • az átláthatóság jegyében minden hirdetési platform (nyomtatott sajtótermék, plakát, valamint az összes földi szórású TV-csatorna, rádióállomás és online hirdetés) számára kötelezővé teszi a hirdetés megrendelőjének megjelenítését és a hirdetési adatok közös adatbázisba gyűjtését, amelyet a sajtó számára kutathatóvá teszünk,
 • kormányközelinek minősít minden olyan hirdetést, mellyel kapcsolatban a hirdetés tulajdonosa az adott ország kormányától vissza nem térítendő támogatást fogadott el és a szabályozást érvényesíti azokra is.

 

Ezekkel az európai szintű jogszabályokkal garantáljuk a sajtó szabadságát és az intézmények függetlenségét, hogy növeljük az állampolgári tudatosságot és elősegítsük a tájékoztatás sokszínűségét.

Közvetlen forrásokat harcolunk ki az önkormányzatoknak

Az Európai Parlamentben a települési önkormányzatok közvetlen EU-s támogatását fogjuk képviselni:

 • Pártállásra való tekintet nélkül minden önkormányzathoz el kívánjuk juttatni az EU-s forrásokat.
 • Ösztönözzük a kormányok és a helyi önkormányzatok anyagi és jogi erőegyensúlyának megteremtését minden tagállamban.
Bevezetjük az online fogadóórákat

Elsőkként fogjuk kezdeményezni a kötelező online fogadóórák bevezetését az EP képviselők számára, melyek 

 • lehetővé teszik a közvetlen választói kapcsolattartást,
 • előírják a képviselők számára a választópolgári megkeresések 21. századi módszerekkel való fogadását,
 • kötelezővé teszik a kérdések határidőre történő, érdemi megválaszolását.

A fentiek megvalósulása biztosítja Magyarország visszatérését a Tisztesség útjára, amely ismét lehetőséget teremt arra, hogy megérkezzenek hazánkba az uniós források, amelyeket a modernizációra, a vállalkozások versenyképességére egy európai szintű oktatásra és egészségügyre fogunk fordítani. A tisztességes újra gyarapodhat Magyarországon, a tisztességtelen pedig elnyeri méltó büntetését!

Út a testi-lelki egészséghez

Szorgalmazni fogjuk a közös európai egészségügyi minimum létrehozását
 • Kezdeményezzük egy egységes szűrővizsgálati rendszer bevezetését központi uniós támogatással.
 • Kezdeményezzük továbbá, hogy a megelőző jellegű beavatkozásokat tegyék ingyenessé.
 • Az Európai Parlamentben kiköveteljük, hogy az állam fizesse ki a magánellátást, amennyiben az nem tudja időben ellátni saját társadalombiztosítással rendelkező állampolgárait.
Lépéseket teszünk az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére
 • Az egészségügyi szakemberhiány kezelése érdekében európai szintű bérrendezési megoldásra teszünk javaslatot, valamint európai ösztöndíj-programokkal tervezzük ösztönözni a pályakezdő fiatal egészségügyi dolgozókat, hogy hazájukban boldogulhassanak, csökkentve ezzel az „agyelszívás” lehetőségét.

Támogatjuk az európai egészségügyi kutatás-fejlesztést és innovációt
 • Pártcsaládunkkal, az Európai Néppárttal, azért fogunk küzdeni, hogy az Unió sokkal nagyobb hangsúlyt fektessen a egészségügyi kutatásokra, az új technológiák fejlesztésére és a COVID-hoz hasonló járványok orvosi jellegű megelőzésére, hogy az emberek szabadsága, munkahelye és élete ne kerülhessen ismét veszélybe.
 • Kezdeményezzük a tagállami járványügyi előírások összehangolását.
Kezdeményezünk egy közös európai egészségre nevelési programot
 • Kezdeményezni fogjuk a tömegsport európai uniós támogatását.
 • Közös európai drog-, alkohol- és szteroidprevenciós program kidolgozását fogjuk javasolni, mely a megelőzésre még nagyobb hangsúlyt fektet és már a legfiatalabbaknál az egészséges életmódot, a testmozgást és egészség megóvását tanítja és jutalmazza.
 • Szorgalmazzuk, hogy minden tagállam illessze be az elsősegélynyújtást és az egészséges élethez szükséges életvezetési ismereteket közoktatási tananyagába.
 • Kezdeményezzük egy Európai Egészségügyi Képzési Alap létrehozását, amely a tagállamokban az orvosi, fogorvosi, ápolói, szociális gondozói és gyógyszerészi, valamint a népegészségügyi területeken tanuló EU-s állampolgárok képzési költségeit csökkenti, valamint ösztöndíjprogramot kezdeményezünk az európai egészségügyi utánpótlás-képzés támogatására.
Programot kezdeményezünk a lelki és mentális egészség megóvására
 • A mentális egészségügyi problémákkal küzdők védelmében szigorúbb szabályozást hozunk létre, életminőségük javítása és a humánus ellátás biztosítása érdekében.
 • Szigorítjuk a munkabiztonsági és a munkahelyi stresszel kapcsolatos hatályos rendelkezéseket, valamint kezdeményezzük, hogy tegyenek lépéseket a munkáltatók a munkakörnyezetből eredő idegrendszeri terhelések csökkentésére.

Út a biztonságos Magyarországhoz

A Mindenki Magyarországa Néppárt a magyar emberek és az európai kultúra védelmét elsődleges feladatának tartja. Az Európai Parlamentben azért fogunk dolgozni, hogy biztonságos, tervezhető és kiszámítható jövőt teremtsünk a gyermekeinknek.

Támogatjuk a külső határok védelmének szigorítását
 • Támogatjuk a közös uniós fellépést a határainkat és Európát fenyegető tömeges, illegális bevándorlással szemben. Ennek érdekében szorosabb együttműködést alakítunk ki Magyarország és a Frontex – azaz a Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – között a szerbiai és ukrajnai határszakasz védelme érdekében.
 • A schengeni határszakasz mentén támogatjuk a megerősített rendőri és határőri jelenlétet az ország biztonságának javítása érdekében.
 • Kezdeményezni fogjuk a schengeni határszakasz mentén szolgálatot teljesítő állomány uniós költségvetésből történő finanszírozását.
Kezdeményezzük az egységes Európai Büntető Törvénykönyv létrehozását
 • A közös európai értékrend jegyében fontosnak tartjuk a bűnről és az ártatlanságról való közös gondolkodás megteremtését, és az államhatárokon átnyúló bűnözői hálózatokkal – például ÁFA csalókkal és nemzetközi pedofilhálózatokkal, drogkereskedőkkel, valamint embercsempészekkel – való küzdelmet.
 • Ennek elősegítése érdekében kezdeményezni fogjuk a bűnözői adatbázisok egyesítését és közös európai bűnözői adatbázis létrehozását.
Kezdeményezzük egy uniós szintű terrorizmus elleni bűnüldöző szerv létrehozását
 • Kezdeményezni fogjuk az Europol hatáskörén belül, hogy uniós szinten létrejöjjön egy olyan bűnüldöző és bűnmegelőző szervezet, amely képes lesz az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb számban előforduló terrorcselekményeket megakadályozni, az elkövetőket felkutatni és elfogni.
 • Kezdeményezni fogjuk, hogy a terrorista bűnözőkről szóló adatbázisokat egyesítsék és minden uniós tagország számára elérhetővé tegyék
Kezdeményezzük a környezetvédelmi biztonság megerősítése érdekében az Unión belüli egységes környezetvédelmi szabályozást és ellenőrzést
Fontosnak tartjuk, hogy tagállami szintről uniós szintre emelkedjen a környezetvédelem kérdése.

 • Egységes környezetvédelmi előírások összeállítását és bevezetését kezdeményezzük.
 • Az Európai Ügyészség mintájára egy közös, az Európai Parlamentnek felelős nemzetközi környezetvédelmi testület alapítását kezdeményezzük.
 • Lehetővé tesszük, hogy a tagállamokban más tagállamok környezetvédelmi szakemberei is végezhessenek ellenőrzéseket.
 • Parlamenti rendeletet kezdeményezünk, amely szabályozza a természetvédelmi területek értékesítését és beépíthetőségét.
Támogatjuk a közös európai hadsereg felállítását
 • A közös európai uniós hadsereg létrehozása sürgetőbbé és időszerűbbe vált, mint bármikor, hiszen az Európai Unió egyre több kihívással néz szembe. Ilyenek a térségben kirobbanó háborúk, a terrorveszély és a gyorsan változó világpolitika, de ilyenek Trump nyilatkozatai is arról, hogy az Egyesült Államok a megválasztása esetén kilép a NATO-ból.
 • Egységesített felszereléssel, kiképzéssel, szoros nemzetközi együttműködéssel felkészülünk a 21. század biztonsági kihívásaira, melyeket a szomszédunkban dúló háború és a békés egymás mellett élést elutasító politikusok támasztanak az Unió és a NATO tagjai felé.
 • Támogatjuk a közös uniós hadügyi költségvetés és katonai szabályozás létrehozását, beleértve az európai szintű laktanyákat, európai szintű felszerelést, európai szintű élelmezést és európai szintű kiképzést.
Szigorítjuk a bevándorlók beilleszkedési szabályait, megvédjük az európai kultúrát

A nemzeti és európai értékek védelme érdekében sürgetni fogjuk az Európai Parlamentben, hogy készüljön európai uniós szintű bevándorlási integrációs terv, amely:

 • betiltja a letelepedési kötvényeket,
 • egységes elvárásokat vezet be a bevándorlókkal szemben nyelvismeret, állampolgári ismeretek, társadalmi és kulturális ismeretek terén,
 • azokat a bevándorlókat, akik adott határidőn belül nem felelnek meg a feltételeknek, kiutasítja az EU területéről.
Beterjesztünk egy uniós kibervédelmi minimum programot

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni Európában és hazánkban is az egyre szaporodó kibertámadások megelőzésére, kivédésére, valamint szabályozott keretek közé kell szorítani a mesterséges intelligencia technológiát. Olyan minimum program létrehozását kezdeményezzük, amely

 • a közösségi oldalakon visszakövethetővé teszi a profilok tulajdonosait,
 • uniós támogatással lehetővé teszi kibervédelmi szakemberek képzését a tagállamok számára,
 • az Unió területén kötelezővé teszi oktatási programjában az adatvédelmi és kiberbiztonsági ismeretek oktatását,
 • tájékoztató kampányok szervezésével felhívja a lakosság figyelmét a kiberbiztonság fontosságára.

Ezekből a programpontokból áll össze az „Út a biztonságos Magyarországhoz” nevű európai parlamenti programcsomag, amely az emberek legfontosabb érdekeit szolgálja, és megoldásokat kínál a biztonság különböző területein.

Út a tervezhető jövőbe

Kezdeményezzük minden tagállamban a hazai fiatal vállalkozók támogatását célzó programok EU-s támogatását és ellenőrzését
 • amely lehetővé teszi, hogy mindenki a saját hazájában tudjon jól élni,
 • amely támogatja a tapasztalatszerzés után hazatérő és hazájában új vállalkozásokat létrehozó fiatalok gazdasági tevékenységét,
 • amely felelős ellenőrzéssel megakadályozza az esetleges visszaéléseket.
Kezdeményezzük közvetlen EU-s pályázati források juttatását a kis- és középvállalkozásokhoz

mert hiszünk abban, hogy a magyar kis- és középvállalatok fejlődése az ország előrejutásának egyik legfontosabb feltétele. A magyar kormány és a mindent átszövő korrupció ma ennek akadálya

Megteremtjük az Európai Szürkeállomány-védelmi Program kereteit
 • amelyen belül létrehozzuk a stabil és tervezhető jövőt kínáló fizetések és munkakörülmények jogszabályi feltételeit a tanult fiatalok számára,
 • amelyen belül határokon átnyúló tudományos és oktatási programok teremthetők, amelyekhez bármely tagállam diákjai vagy kutatói csatlakozhatnak,
 • amelyen belül EU-s kutatói, életkezdési támogatási rendszer bevezetését kezdeményezzük, hogy az biztosítsa a saját hazájukban tudományos vagy kutatói munkát kezdő fiatalok életszínvonalának és lakhatásának megalapozását.
Egységes EU-s gazdasági és számviteli szabályozás kialakítását kezdeményezzük
 • amely megtiltja az adóév közben történő adójogi módosításokat minden tagállamban, hogy ne fordulhasson még egyszer olyan, mint hazánkban a KATA-s adózók kapcsán,
 • ami biztosítja a vállalkozások EU-s szinten egységes védelmét a politikai befolyással és tulajdonszerzéssel szemben és számukra az Európai Bíróságon fellebbviteli fórumot állít fel,
 • ami fellép a politikai nyomásra történő tulajdonszerzés ellen.

A Mindenki Magyarországa Néppárt kezdeményezni fogja egy olyan pályázati keret felállítását is, amely

 • a pályázati pénzeket közvetlenül juttatja el a kis- és középvállalkozásokhoz,
 • ezek ellenőrzését civil szervezetek, egyesületek bevonásával végzi,
 • elősegíti az országhatárokon túlnyúló együttműködések kiépítését és vegyes vállalatok létrehozását,
 • támogatja nemzetközi konferenciák, vásárok szervezését a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Kérdése vagy észrevétele van? Írjon szakpolitikusunknak itt!

3 + 15 =