Gyermekvédelmi program

Töltse le egyben a letöltés gombra kattintva

Bevezetés

A számunkra a gyermek felelősség. Felelősség a szülőnek, felelősség a társadalomnak és felelősség az intézményrendszer minden elemének. Az elmúlt évek, évtizedek számos olyan elrontott társadalmi kísérletet produkáltak, amelyek egy lefelé felelőtlen, tisztán parancsuralmi és politikai lojalitáson alapuló megközelítés mentén igyekeztek megszüntetni a klasszikus családokat és a helyükre előbb a hadsereget utánzó, majd a felelősséget egymásra hárító, a gyermekeket megvédeni és nevelni képtelen intézményeket állítani.

A mostani helyzet tragikus. A társadalom ma egy kasztrendszerszerű szerkezetet vett fel, amelynek egy hányada teljesen normálisnak tartja a felelőtlen szexuális életet, a felelőtlen gyermekvállalást, sokan képtelenek a gyermekeiket normálisan nevelni és az elvben értük is felelős intézményrendszer ezeket az embereket vagy meglátni sem akarja, vagy ha látja is, igyekszik a kérdést a szokásjog szerint házon belül megoldani. A társadalom többi része igyekszik nem foglalkozni ezzel a problémával vagy teljesen érzelmi alapon hozzáállva eseti adományozással, látványos és érdemi változást nem hozó kampányszerű megközelítéssel kezeli a gyermekvédelem ügyét.

Programunkban igyekszünk új alapokra helyezni az oktatást, a gyermeknevelést, a családtervezést és ebben a gyermekvédelmet a családok és az iskolarendszer mellett egy tercier területnek tartjuk, amelynek a lehetőségek szerint csökkenteni kell a terhelését és növelni a beavatkozási képességeit. Nekünk középtávon célunk a szegénység felszámolása, amely kapcsán kiemeljük, hogy a szegénység újratermelődésének szociokulturális forrásai (így a hajléktalanság, a bántalmazás, a kábítószerfogyasztás, az alkoholizmus és a felelőtlen családalapítás) ellen is fel kell lépni.

A mi elképzelésünk szerint a gyermek egy befektetés a jövőbe. Szerethető országot építünk felelős családokkal, bántalmazásmentes kultúrával, a polgári hagyományok megtartásával. Alapvetésünk, hogy az elégséges szintig állami szigorra, afelett viszont a szabadság meghagyására van szükség. A mi államképünk egy elvárásokkal rendelkező, de támogató, ugyanakkor formális és a polgári konzervativizmus elvei mentén felépülő állam, amelyben a problémákat kimondjuk és megoldjuk.

Megvédjük a gyermekeket a valós veszélyektől

Gondoskodunk a felelős gyermeknevelés és családalapítás alapjairól

o Bevezetjük az életvezetési alapismereteket.
o Olyan jövedelmi viszonyokat teremtünk, hogy ne kelljen a gyerekekről a szülőknek pénzügyi okok miatt lemondania.
o Megszüntetjük a felelőtlen gyermekvállalás gyakorlatát.
o Minden családhoz oktatási anyagokat juttatunk el a hatékony és bántalmazástól mentes gyermeknevelésről.
o Megszüntetjük a jelenlegi tankötelezettségi korhatárt, a helyére iskolába járási kötelességről szóló korhatárt léptetünk, amely kötelezi a szülőt arra, hogy a gyermeke a tanítási napon kipihenten, tisztán és munkára alkalmas állapotban megjelenjen az iskolában. Ennek korhatárát 18 évre emeljük.
o A kiskorú veszélyeztetéséről szóló törvényt jelentősen szigorítjuk és előírjuk a családoknak, hogy kötelesek a gyermeküket megfelelően táplálni, az évszaknak megfelelően ruházni, biztosítani a számukra az elegendő pihenést, a biztonságos és télen kellően meleg lakást, valamint garantálni a biztonságukat. A szülői önállóságról szóló rendelkezéseket ennek megfelelő keretbe fogalmazzuk át.

Felszámoljuk a bántalmazás kultúráját

o Fellépünk a családon belüli erőszak ellen
o A rendőrségen új alosztályt hozunk létre, amelynek feladata lesz:
▪ A gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyek esetében az azonnali fellépés
▪ A pedofil hálózatok elleni harc
▪ A családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazás sértettjeinek védelme
▪ A családon belüli erőszak áldozatainak védelmére hivatott védett házak 24 órás védelme
o Bűncselekménnyé nyilvánítjuk az online zaklatást.
o Kötelezővé tesszük a közösségi oldalakon az Ügyfélkapus azonosítást a magyarországi használathoz és nemzetközi kezdeményezést indítunk a digitális jelenlét felelősségének növeléséről.

Megteremtjük a korszerű jelzőrendszer kereteit

o Mindenhol feltöltjük a háziorvosi praxisokat és bevezetjük az éves szűrési napokat.
o Visszahozzuk a bántalmazás gyanúja esetén a hivatalból történő feljelentést.
o A gyermekek számára kötelező pszichológusi konzultációkat vezetünk be.
o A pszichológiai alkalmasságit és a pszichológusi konzultációt minden kiskorúakkal foglalkozó munkakörben az éves orvosi alkalmassági részévé tesszük.
o Egy integrált rendszerben egyesítjük az oktatási, szociális és gyermekvédelmi rendszer anyagait, ezzel jelentősen csökkentve a bürokráciát és az átfutási időt.
o Megszüntetjük a papíralapú ügyintézést az iskolákban és a gyermekvédelemben.

Megvédjük a bántalmazás áldozatait

o A nevelőotthonokban dolgozók fizetését jelentős mértékben megemeljük.
o Szigorítjuk a nevelőotthonok ellenőrzését.
o Véget vetünk a civil szervezetek üldözésének és igyekszünk támogatni mindazokat, akik helyben nyújtanak segítséget.
o Előírjuk, hogy minden ügyről kötelező jegyzőkönyvnek és videófelvételnek készülnie.
o Bevezetjük az eljárások paritásos alapon történő ellenőrzését és egyes ügyeket megvizsgáltatunk más szakemberekkel is kiszűrendő a visszaéléseket.
o Bővítjük a gyermekvédelem jogosítványait és beavatkozó szerepét a nem együttműködő szülők esetében.
o Az egyes gyermekvédelmi folyamatokba bevonjuk a gyermek osztályfőnökét is ezzel három oldalúvá szélesítve a mostani, növelve az átláthatóságot és csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Fellépünk a gyermekbántalmazás ellen

o A Nemzeti Alaptantervben előírjuk a bántalmazással kapcsolatos megelőző ismeretek oktatását és betiltjuk a bántalmazó nevelési módszereket.
o Az iskolai beírások rendszerét pénzbírsággá alakítjuk ezzel fellépve az antiszociális gyermekek és az őket elhanyagoló szülők ellen.
o A pedofil vagy gyermekbántalmazó bűncselekmények esetén azokat, akik tudnak róla, de eltitkolják ezt ugyanúgy megbüntetjük, mint az elkövetőket.
o A jövőben azt, aki gyermekek ellen követ el erőszakos vagy szexuális bűncselekményt örökre eltiltjuk a gyermekek nevelésével, oktatásával, sportolásával, gyógyításával, a számukra szabadidős programok szervezésével kapcsolatos, bármelyik történelmi egyházban papi, hitoktatói, érseki, püspöki vagy ezekkel megegyező, fegyveres szerveknél a zászlósi vagy annál magasabb, országgyűlési, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselői, államtitkári, államtitkár-helyettesi, minisztériumi, nagykövetségi, miniszteri, miniszterelnöki, köztársasági elnöki, bírói vagy gyermekvédelemmel kapcsolatos munkaköröktől.
o Aki gyermekvédelmi szakemberként gyermekbántalmazókat véd vagy segít azt szigorúan megbüntetjük.

Megteremtjük az utat mindenki számára az életkezdéshez vagy az újrakezdéshez

o Újjászervezzük a nevelőszülői rendszert, magas fizetéssel és nagyon szigorú, rendszeresen ellenőrzött minőségbiztosítási elvárásokkal.
o Támogatjuk a családi méretű nevelőotthonokat és igyekszünk mindenkit nevelőcsaládnál elhelyezni.
o A börtönökből való szabadulást az érettségi vagy egy szakma megszerzéséhez kötjük.
o Jelentősen átalakítjuk a börtönök körülményeit, a rabokat a társadalmi újrakezdésre készítjük fel a jövőben.
o A kihaló településeket szanáljuk és ott 20 évig történő helyben lakásért és a nekik kiosztott föld műveléséért fejenként egyszer cserében ingyen biztosítunk házat és földet azoknak, akik ezt igénylik.
o A hajléktalanellátásban elsődleges célunk lesz, hogy az illető képessé váljon az önálló életvezetésre és mihamarabb lakásba kerüljön.
o Hasonló módon oldjuk meg a szenvedélybetegségek kezelését is. Speciális és csak erre a célra kialakított intézményeket hozunk létre, amelyekben koncentráljuk az ezzel foglalkozó segítő szakembereket.

Kérdése vagy észrevétele van? Írjon szakpolitikusunknak itt!

9 + 9 =