Mindenki Jól Nevelt Magyarországa

Töltse le egyben a letöltés gombra kattintva

Bevezetés

A kisgyermekkor meghatározó egy ember életében. A családi életet, amelyet az elmúlt 50 évben szisztematikusan intézményesítettek a munkaidő megnövelésével, a másodállások gyakorlattá tételével és az anyagi viszonyok olyan átalakításával, amely a szülőket mihamarabb visszaparancsolja a munkahelyekre mára felváltotta egy olyan lélektelen és észlelhetően kártékony kompromisszum-rendszer, amely rendkívüli mértékben megnöveli a segítségre szoruló gyermekek arányát és közvetett hatásként a későbbi lelki vagy mentális segítségre szoruló fiatal felnőttek arányát is.

Magyarországot az 1980-as években az alkohol, napjainkra a drogok, a nyugtatók és a hangulatjavító gyógyszerek tartják a markukban. Azok a hagyományosan közösségképző, második családként viselkedő intézmények, mint az egyházak, a sportélet vagy akár a szabadidős tevékenységeknek szentelt klubok mára kiüresedtek és a családoknak sokszor már pénze, a gyermekeknek pedig ideje sincs arra, amit a szocializmus korában másodlagos szocializációs térnek neveztek és az akkori szakértők véleménye szerint a családi élet leépülését voltak hivatottak teljesíteni.

Az elmúlt években a szocializáció elsődleges színterei, így a munkahely, az iskola és a család intézményrendszerei is jelentős mértékben megváltoztak. Kár lenne azt mondani, hogy ez a változás visszafordítható, mert az ország népesedési és térhasználati szokásai ma már nem emlékeztetnek még a 10 évvel ezelőtti formájukra sem. A jövőt az előremutató gyermeknevelés és a felelős, az állampolgárairól minden korban gondoskodó, ugyanakkor a természetes emberi kapcsolatokat támogató államban kell elképzelnünk.

Programunkban egy olyan új rendszert kívánunk teremteni, amely biztosítja a szocializáció intézményes tereinek a hatékony működését és képes a családi és szociális program mellé állami intézményrendszeri támaszként beépülve elősegíteni azt, hogy Magyarországon erős helyi és családi közösségek jöjjenek létre. Ezzel együtt meg kell alapoznunk a jövő iskolásainak az életkezdését is, amelyet a jelenlegi rendszer bürokratikus módon kezelve jelentős mértékben veszélyeztet. Mi ezzel a szemlélettel szembe helyezkedve az óvodákat felelősségteljes intézményekként, az óvodapedagógusokat pedig a család és a formális iskolarendszer közé épített hidakként képzeljük el.

Úgy gondoljuk, hogy az általános iskolát az óvodában kell megalapozni és a jelenlegi, pusztán számok és statisztikák köré tematizált rendszer helyett egy jóval rugalmasabb, emberközpontúbb óvodarendszert, valamint egy, a szülők valós igényeit figyelembe vevő bölcsődei rendszert alkottunk meg. Ezek az intézmények azonban nem csak a gyermek köré épülnek majd, mivel mi úgy gondoljuk, hogy a nevelés nem csupán a szülő hatásköre. A korábbi jogok visszaadása mellett bővíteni is fogjuk a gondozók és az óvónők jogköreit, hogy valóban felelősséggel végezhessék munkájukat.

Megfizetjük az óvónőket – Befektetünk a jövőbe

Az óvónői fizetéseket euróalapra helyezzük
 • Garantáljuk a bérek vásárlóerejét.
 • A tanév elején a bértömeget euróra váltjuk és úgy kezeljük az aktuális árfolyamon visszaváltva vagy igény szerint devizában fizetve.
A helyi, önkormányzati bérkiegészítő támogatásokat adómentessé tesszük
 • Ez azonban nem vonatkozik a szolgálati lakásokra, autókra és olyan juttatásokra, amelyekből nem részesül egy intézmény összes dolgozója.
Valódi életszínvonalat adunk az óvónőknek
 • Magas, jelen árfolyamon 1500 eurós nettó kezdőfizetésekkel garantáljuk, hogy az óvónői pálya valóban megbecsülés tárgya legyen.
 • Efelett megteremtjük a bértárgyalás feltételeit.
 • Megkötjük, hogy a legmagasabb és legalacsonyabb óvodán belüli fizetés között maximum 30%-os különbözet lehet.
A Nevelési-Oktatási Segítők (NOKS) béreit is rendezzük
 • Erre a célra egy új bérmodellt alakítunk ki a végzettség és a munka jellege szerint.
Lehetővé tesszük az óvodák számára a vállalkozóktól és a cégektől adományok elfogadását
 • Visszahozzuk az 50 ezer Ft-os KATA-t és az azt választóknak előírjuk, hogy a jövedelmük 10%-át kötelesek valamilyen oktatási, egészségügyi, rendvédelmi vagy szociális intézmény támogatására költeni.
 • A felajánlott összeg felét az intézmény kapja meg, a másik fele egy kompenzációs alapba kerül, amelyből a hátrányos helyzetű térségek intézményei kaphatnak többlettámogatást.

Visszaadjuk az elvett jogokat! – A számunkra az óvónők felnőttek

Visszavezetjük az évismétlés lehetőségét és az iskolaérettség eldöntését
 • Az utolsó óvodai év mindenki számára ismételhető lesz.
 • Amennyiben a gyermekszám indokolja, az óvoda az ismétlőévben külön csoportot szervezhet és annak képzési programja eltérhet a nagycsoporttól. Erre állami támogatást is biztosítunk az adott önkormányzatnak.
Megszüntetjük a nyilatkozati tilalmat
 • Minden intézményben biztosítjuk a sajtóval való kapcsolattartás jogát.
 • Feltárjuk és felszámoljuk a gyermekbántalmazó gyakorlatokat.
 • Támogatjuk az intézményi átláthatóságot és felszámoljuk a házon belüli törvényellenes vezetői és dolgozói gyakorlatokat.
Új státusztörvényt alkotunk
 • Az óvónők kiemelten közfeladatot ellátó személyek maradnak.
 • Joguk lesz betekinteni a szociális ellátórendszer gyermekről szóló anyagaiba.
 • Joguk lesz felülbírálni a szülőt a gyermek biztonságát érintő kérdésekben.

Növeljük az óvónők arányát és képzettségét

Visszavezetjük azt a célt, hogy mindenhol délelőtt és délután is óvónő legyen a gyermekekkel
 • A délutános dajkarendszert kivezetjük.
 • A fejlesztő foglalkozásokat mindkét napszakban előírjuk, ahol ez megoldható és a felvételiknél is előnyben kell részesíteni a szakképzett óvónőket a jövőben.
Hibrid-továbbképzéseket indítunk az iskola-előkészítő év anyagának fejlesztésére
 • Ezeken előkészítjük a gyermekeket az iskolai anyagra.
 • Támogatjuk az írás-olvasás és az idegen nyelv oktatását.
Ösztöndíjprogramot hirdetünk az óvónői képzés elvégzésére
 • Kiemelt ösztöndíjjal számítunk azokra, akik jelenleg pedagógiai asszisztensként vagy óvodai dajkaként tanulnának tovább.
 • A felvételire felkészítő ingyenes kurzusokat szerveztetünk az óvónőképzőkkel.
Támogatjuk az óvodák egyedi arculatának kialakítását
 • Az óvodavezetők pályázatánál előírjuk a fejlesztési tervek meglétét.
 • Az óvodák támogatását úgy alakítjuk ki, hogy annak az intézmények fejlesztésére szolgáló része is legyen.
 • Megszüntetjük a szoros állami módszertanokat, az óvódák számára az éves fejlesztési tervben, illetve a csoportok nagyságában teljes szabadságot adunk a törvényi kereteken belül.

Javítjuk az óvodai nevelés színvonalát

Ingyenes kiadványt készítünk minden szülőnek az óvodáskorról és az iskolakezdés elvárásairól.
 • Ennek lesz egy egészségügyi része a korosztályra jellemző betegségekről, ápolásról, táplálkozásról és pihenésről.
 • Lesz egy értelmi fejlődéssel kapcsolatos fejezete, külön kiemelve a szaksegítséget igénylő zavarok tüneteit.
 • És lesz egy iskolai elvárásokról szóló fejezete, amelyet a szülő az óvónővel közösen ellenőrizhet.
Betiltjuk a gyermekbántalmazó gyakorlatokat
 • Az óvónők számára éves szinten pszichológiai vizsgálatokat írunk elő.
 • A gyermekbántalmazó óvónőket eltiltjuk a pályáról.
Megszüntetjük az elavult és rossz gyakorlatokat
 • A képzési programokat véletlenszerű párosításos rendszerben évente ellenőriztetjük.
 • Szigorú és alapos értékelési rendszert vezetünk be az iskolákhoz hasonló sávos rendszerben.
 • Minden gyermekről 5 éves és 6 éves korában is részletes jellemzést írunk elő, amely csatolódik az orvosi és pszichológusi vizsgálatok állományához.
 • Bővítjük a gyermekegészségügyi ellátást, növeljük a sajátos nevelési igényű gyermekek számára elérhető szaksegítség elérhetőségét.
Támogatjuk a különleges fejlesztő foglalkozásokat
 • A nyelvtanfolyamokat és az idegen nyelvi képzéseket ösztöndíjjal.
 • A sportot és a művészeti tevékenységet eszközbeszerzési pályázatokkal.
 • Az írás és az olvasás mielőbbi tanítását ingyenes képzésekkel és ösztöndíjjal.
Minőségi óvodai étkeztetést nyújtunk
 • A gyermekek korának megfelelő ételeket írunk elő, a beszállítókkal való szerződéseket a fenntartók hatáskörébe utaljuk.
 • Mindenhol előírjuk a speciális táplálkozási igényekkel (cukormentes, gluténmentes, tojásmentes) rendelkezők számára az alternatívák biztosításának feltételeit.
Korszerű infrastruktúrát teremtünk
 • A nyílászárók és a szigetelések korszerűsítésével.
 • Légkondicionálók, hőszivattyúk telepítésének támogatásával.
 • Napelemek, fűtőfóliák telepítésének támogatásával.
 • Pályázatokat hirdetünk a játékok, az ágyak és a berendezések korszerűsítésére.

Partnerré tesszük az óvodákat

A szülők számára kötelezővé tesszük a szülői értekezleteken való megjelenést
 • Bűncselekménnyé nyilvánítjuk az óvodapedagógusokkal való együttműködés megtagadását.
 • Az óvodapedagógust a szociális jelzőrendszer részévé tesszük.
Támogatjuk a hosszabb óvodai nyitvatartást és felügyeletet
 • Amennyiben egy óvoda az előírt felügyeleti időn túl is működik, az ekkor kiosztott órabért adómentessé tesszük.
 • Az iskolai szünetekben is támogatjuk az óvodák nyitvatartását, az üzemeltetési költségeiket ezekben az időszakokban az állam átvállalja a fenntartótól.
 • A nyári ügyeletes óvoda óvónőinek évközbeni szabadságot biztosítunk.

Kérdése vagy észrevétele van? Írjon szakpolitikusunknak itt!

12 + 11 =