Mindenki Sportoló Magyarországa

Töltse le egyben a letöltés gombra kattintva

Bevezetés

A magyar sportélet helyzete ma

Magyarország Monspart Sarolta néhai kiváló futónk és futóedzőnk, sportszervezőnk szerint egy sportnemzet, de nem sportoló nemzet. Az 1920-as években meghirdetett klebelsbergi testkultúra alapjait az 1956 után megjelent Kutas István-féle sportpolitikai szemléletmód mostanra teljesen lerombolta. Magyarország ma egy egyre zsugorodó élsportbeli középhatalom, amely mögött azonban nincs érdemben társadalmi sportélet és amely óriási befektetéssel ér el alacsonynak vagy legjobb esetben is csak közepesnek mondható eredményeket. A XX. században ragadt szemléletmód mára sok esetben kontraproduktívvá vált, néhány sportág kivételével a nemzetközi eredményességi mutatóink is egyre romlanak. A XXI. század fitnesz-forradalma idehaza beszorult a nagyobb városokba és egy olyan zsugorodó társadalmi rétegbe, amely egyre inkább elszeparálódik a többségtől.

Magyarországnak szüksége van egy érdemi és minőségi változásra a sportélet és az egészséggel kapcsolatos szemléletmód terén. Annál is inkább, mivel az egészség ma egyéni és gazdasági szempontból is érték. Ezt az egészséget nem szolgálja sem az eltúlzott versenysport, sem a megélhetési, idehaza hagyományosan olimpizmussal összekevert élsport, sem egy olyan gazdasági rendszer, amely ez előbbiekbe céltalanul önti a pénzt míg a lakosság nagyobb hányada szinte semmit nem sportol. Magyarország európai szinten is előkelő helyen áll a mozgásszervi, szív- és érrendszeri, depresszióval összefüggő és elhízással összefüggő betegségek lakosságarányos előfordulásának táblázatain. Ehhez párosul a táplálkozási kultúra egyoldalúsága, a tény, hogy az emberek jelentős hányada ma az ételen is spórol.

Programunkban a klebelsbergi testkultúra alapjaihoz visszatérve, a szocializmus és a politikai alapra helyezett élsport elutasításával alkottunk meg egy új szemléletmódot, amely biztosítja mindenki számára a mozgás örömét, a sportági választékot és a gazdaságot megszabadítja a mostani, piaci szempontoktól teljesen függetlenné vált élsport terheitől. Véleményünk szerint a sport egy önálló gazdasági ágazat, amelyre fizetőképes keresletet és nem célirányos támogatásokat kell biztosítani. Ezzel együtt ismerjük és elismerjük az élsport sikereit, társadalomnak tett szolgálatait, amelyet az olimpiai vagy nem olimpiai mivoltuktól függetlenül kívánunk a jövőben támogatni. Hitünk szerint a sportot nézni szép dolog, de csinálni sokkalta szebb. Épp ezért korosztálytól függetlenül ösztönözni kívánjuk a mozgást és sportoló közösségek megteremtését.

Ezzel együtt nem tagadjuk azt a tényt, hogy nem minden sportág tud jelen lenni mindenhol. A sportéletet szeretnénk elsődlegesen a helyi igényekhez és lehetőségekhez szabni és szakítani kívánunk azzal az irracionális, tervgazdasági szempontok szerint felépített sportpolitikával, amely mindmáig meghatározza a magyar sportéletet. Helyette fenntartható és modern sportszemléletet kívánunk a rendszerbe vezetni, amelyet 4 csoportba rendezve kívánunk kezelni. Így megkülönböztetjük az élsportot, a tömegsportot, az utánpótlás-sportéletet és a senior (idősebb korúaknak szánt) sportéletet.

Mindenki számára biztosítjuk a testmozgás lehetőségét

Felújítjuk és modernizáljuk a játszótereket

o Olyan játékokat telepítünk, amelyek biztonságosak és amelyekkel a gyermekek játszva szerethetik meg a mozgást.
o A nyári melegre tekintettel fedett területeket alakítunk ki a parkokban.
o Ivókutakat telepítünk a gyermekek számára.
o Megszigorítjuk a játszóterekkel kapcsolatos pályázati rendszert és gátat vetünk a csalásoknak.

Átalakítjuk a tornatermek bérlési rendszerét

o A lakosság számára olcsó és adómentes bérlési lehetőséget vezetünk be minden sportlétesítményben.
o Megteremtjük a hétvégi tornaterem-használat elérhetőségét mindenütt.
o Államilag támogatjuk az uszodabelépőket, a jégpályák használatát és a lakossági sport-infrastruktúra karbantartását.
o Felmérjük és célirányosan támogatjuk a megyei jogú városokban a sportágspecifikus feltételek (táncparkett, szertorna-eszközök, hordozható vagy rögzített vívópástok) iránti igényt és törekszünk a bérelhető, specializált terek számának növelésére.

Sportparkokat és senior sportparkokat hozunk létre speciális eszközökkel

o Ezekben öltözőket, vízvételi lehetőséget és mosdókat is létesítünk.
o A korosztályoknak megfelelő eszközparkot telepítünk a lakótelepekre.
o A telepítés során a helyi önkormányzatok feladata lesz a környező lakosság tájékoztatása a szakszerű eszközhasználatról.
o Az ebben a szektorban érintett cégek számára kötelező lesz a gyógytornászokkal, edzőkkel való szakmai konzultáció. Csak az általuk is jóváhagyott eszközök kerülhetnek be egy-egy sportparkba.

A jövőben csak a tömegsport kaphat infrastruktúra-fejlesztésre állami pénzt

o Megszüntetjük a nagyösszegű lopásokat és a céltalan stadion-építéseket.
o Támogatjuk a futópályák, a kondiparkok és a kamerákkal őrzött értékmegőrzők létesítését.
o Támogatjuk a futóútvonalak közvilágításának fejlesztését.
o A sportlétesítmények építésének engedélyezése előtt kötelezővé tesszük annak bizonyítását, hogy az intézmény fenntarthatóan működni is fog majd, ezzel a leendő használatba vevő feladatául adjuk, hogy ösztönözze a lakossági sportéletet.

Sportoló közösségeket szervezünk

Támogatjuk a helyi közösségi sportélet szervezését

o A helyi önkormányzatok számára közösségi sport szervezésére írunk ki pályázatokat. Ezen pályázatok ellenőrzésére egy szakmai bizottságot hozunk létre.
o Kiemelten támogatjuk az idősek és a fogyatékkal élők sportját.
o Ösztönözzük a helyi sportélet szponzorálását a helyi vállalkozók és cégek számára.

Állami minőségbiztosítási rendszert vezetünk be a kiemelt tömegsport-rendezvények felé

o Kiemelt tömegsport-rendezvény az, amely 10 ezer fő feletti résztvevői létszámot produkál és amely a sportága évi 3 legnagyobb rendezvénye közt van az országban.
o A kiemelt tömegsport-rendezvények szervezési költségeinek 30%-át a magyar állam átvállalja.
o A kiemelt tömegsport-rendezvények önkéntesei számára ösztöndíjrendszert vezetünk be és törekedni fogunk arra, hogy a rendezvényeket lebonyolítók minél nagyobb hányada teljes értékű fizetést kapjon a munkájáért.
o Ezen rendezvényeken előírjuk a magas színvonalú rendezés követelményeit, az ennek történő megfelelést ellenőrizzük és támogatjuk.

Államilag támogatjuk a tömegsport-rendezvények szervezését

o Állami támogatást a jövőben csak tömegsportrendezvény kaphat.
o Felállítunk egy állami döntéshozó és koordinációs szervezetet, amely biztosítja, hogy az országban időben és térben is egyenletes eloszlással, az egészségügyi feltételeknek megfelelően szervezzenek sportrendezvényeket.
o Minden 10 millió Ft feletti éves adóeredményt befizető cég rendelkezhet arról, hogy az adója 1%-át melyik sportrendezvény támogatására kívánja fordítani. A számukra ez egy újabb szabadon felhasználható adó 1%-ként lesz elérhető.

Támogatjuk a sportrendezvényekre való utazást a résztvevők számára

o Ingyenessé tesszük a kiemelt tömegsport-rendezvényeken indulók számára a tömegközlekedést.
o A kiemelt tömegsport-rendezvények helyszínén a résztvevőktől nem szedhető parkolódíj.
o A Volánbusz és a MÁV igénybevételével az állam a nagyobb sportrendezvényekre díjmentes buszjáratot szervez a résztvevőknek.
o A nem kiemelt sportrendezvények számára lehetővé tesszük a kedvezményes utazásra történő szerződést az állami szolgáltatókkal.

Az egészség megőrzését anyagilag is elismerjük

Az állami egészségügyi ellátást igénybe nem vevők felé az egészségbiztosítási járulék egy részét adókedvezményként visszaadjuk a következő évben

o Ez az összeg életkortól függően a legfiatalabbaknál 25%-ról indul és a nyugdíj előtt állóknál eléri az 50%-ot.
o Ez az összeg nem haladhatja meg egy évben a 200 ezer Ft-ot.

Plusz 2 nap szabadságot vezetünk be, amelyen a munkavállalók kötelesek egészségügyi szűrővizsgálatokon átesni

o Ez utóbbi megfeleltethető az üzemorvosi vizsgálatnak, amennyiben az kiterjed a teljes vérképre, vizeletre, bőrgyógyászati, szemészeti, urológiai és belgyógyászati vizsgálatra.
o Visszavezetjük a kötelező éves tüdőszűrést.

Államilag támogatjuk az ételérzékenységgel küzdőknek készült ételek árának alacsonyan tartását

o Ezek ára minden esetben a tömegfogyasztásra szánt élelmiszer ára lesz.
o Ide tartozik a gluténmentes és tojásmentes gabonajellegű, laktózmentes tejjellegű termékek, illetve a cukormentes édesítőszerek és édességek mindegyike.

A Hungarofit-rendszert átalakítjuk és a felnőtt teljesítők egészségbiztosítási járulékát csökkentjük

o Aki az új rendszerben a megfelelt szintet eléri, annak az egészségbiztosítási járuléka negyedét a következő adóév elején adókedvezmény formájában visszaadjuk.
o Többféle megfelelési skálát fogunk bevezetni, ezek közül az állampolgárnak csak egyet kell teljesítenie.
o A teljesítésre bármelyik testnevelő tanárokat alkalmazó sportegyesületben sor kerülhet.

Bevezetjük az évi 2 sportnapot minden 10 főnél nagyobb cég számára

o Ezeken a napokon a cégnek kötelező lesz a dolgozói számára legalább a munkanap felében sporttevékenységet szervezni és azon részt is venni.
o Ez a tevékenység megfeleltethető a Hugarofit-rendszer felmérésének is amennyiben annak az ellenőrzése megfelel az előírásoknak.

Csökkentjük a zöldségek, a gyümölcsök és az alapvető élelmiszerek áfáját

o Ezeket 5%-os áfakulccsal lehet majd megvásárolni.
o Megszüntetjük a chipsadót.
o Ösztönözzük a helyi gyümölcs és zöldség árusítását az importtal szemben.

Megteremtjük a sport piaci finanszírozásának eszközeit

Magánforrásokká alakítjuk az élsport állami támogatását

o Nemzeti bajnokságban szereplő klub nem kaphat a jövőben állami szervtől támogatást.
o Alapvető célunk, hogy a klubok a piacról éljenek meg.
o Ez nem érinti az olimpiai kerettagok utazási, formaruhára szánt és nevezési támogatásait.
o Adómentessé tesszük jogi személyenként 100 millió Ft értékhatárig a sportegyesületek támogatását minden állampolgár és cég számára.

Eltávolítjuk a politikusokat a sportegyesületek és a szövetségek éléről

o A jövőben a sportélet vezetését felelős szakemberekre bízzuk.
o A jövőben sportszövetség elnöke nem lehet olyan személy, aki nem rendelkezik az adott sportágban edzői minősítéssel.
o A jövőben a hivatalban levő politikusok összeférhetetlensége kiterjed majd a sportegyesületek vezetésére is.

Átalakítjuk a jelenlegi élsportolói támogatási rendszert

o A jövőben a nem olimpiai sportágak világbajnoki, Európa-bajnoki címeiért is elérhetővé tesszük a támogatásokat. Ennek azonban feltételrendszert szabunk, amely kizárja a támogatásokkal való visszaélést.
o Egy évben egy sportágban csak a legmagasabb elért teljesítményért jár majd támogatás.
o Az anyagi ráfordítások mellett állami szolgáltatásokkal is támogatjuk az élsportolókat, így ingyenes tömegközlekedéssel, valamint további ingyenesen biztosított sportegészségügyi szűrővizsgálatokkal.

Szakértő közönséget teremtünk

o Az ifjúsági sport népszerűsítésével.
o A sportélet kiterjesztésével a munkavállalói korosztályra és az idősebbekre.
o A sporttal kapcsolatos tudományos kutatások, publikációk és népszerűsítő alkotások támogatásával.

Befejezzük a veszteséges nemzetközi presztízs-rendezvények rendezését

o Az ebből felszabaduló pénzt a lakossági sportélet támogatására költjük.
o Leállítjuk a már előre láthatóan veszteséges beruházásokat.
o Ez nem érinti azokat a beruházásokat és rendezvényeket, amelyek 100%-ban magántőkéből valósulnak meg.

Biztosítjuk a minőségi utánpótlásképzés feltételeit

Az iskolai testnevelést jeggyel nem értékelt, kötelezően választandó sporttá alakítjuk

o A testnevelő tanárokat sportegyesületekhez helyezzük át.
o Az a sportegyesület, amely nem fogad sem tanárokat, sem diákokat a jövőben semmilyen állami támogatásban nem részesülhet és nem indulhat olyan pályázaton sem, amelyben a támogatás legalább részbeni finanszírozója a magyar állam.
o Ingyenessé tesszük heti 3 óráig az összes sportág űzését, ezt az állam fizeti a diákok helyett.
o Kötelezővé tesszük minden diák számára a legalább két alkalommal, összesen legalább három órányi sportot.
o A minőség biztosítására bevezetjük a tanórákhoz hasonló edzéslátogatást az összes gyermekekkel foglalkozó egyedületnél.

Az élsportoló magántanulók számára támogatott magántanári rendszert szervezünk, amely nemzetközi sikeresség esetén ingyenesen vehető igénybe

o A tanárok pályázat útján kerülhetnek a rendszerbe.
o Alapvető célunk, hogy a jó sportoló jó tanuló is legyen.
o A magántanulók nem mentesülnek az évvégi vizsga alól.

Megszüntetjük a sport és a művészet átfedéseit

o Minden délutáni tantárgyként létező tevékenységnek (így a táncnak és az e-sportnak is) el kell döntenie szövetségi szinten, hogy sportágként vagy művészetként óhajt létezni.
o A művészeti tevékenységek nem kaphatnak sporttámogatásokat és a működési szabályaikra nem vonatkozik a sportélet szabályzata.
o A sporttevékenységek ellenben a sporttal kapcsolatos törvények alá esnek.
o A kettő közt nem lesz változtatási lehetőség.

Kiemelten gondoskodunk a legfiatalabbak testi fejlődéséről

o Már kisgyermekkortól 2 évenkénti kötelező tartásvizsgálatot vezetünk be.
o Államilag támogatjuk a gyógytornászokat és a kisgyermek-gyógytornászokat.
o 10 éves korig az iskolákon belül biztosítjuk a kisgyermekeknek szánt mozgásfejlesztést, ehhez a testnevelő tanárok számára ingyenes továbbképzést biztosítunk.
o A Nemzeti Alaptanterv része lesz a táplálkozásról, pihenésről és mozgásról szóló elméleti ismeretanyag. Ezt a biológia tantárgy kereteibe illesztjük.

Sportoló nemzetet teremtünk

Támogatjuk a kerékpáros közlekedést és a kerékpárbérlési rendszerek telepítését

o Ezzel együtt növeljük a tömegközlekedési csomópontok kerékpártárolóinak kapacitását.
o Állami támogatást biztosítunk az ezzel foglalkozó cégeknek, amelyet 50%-ban további állomások létesítésére, 50%-ban pedig a járműállomány karbantartására kötelesek költeni.
o Lehetővé tesszük a bérletrendszerek integrálását és a helyi tömegközlekedés, illetve járműbérlés számára a közös bérletkonstrukciók alkalmazását.

Állami támogatással jelentősen csökkentjük a gyógyfürdők, uszodák és szaunák belépőinek árát

o A rekreációt mi a sportélet részének tekintjük.
o Akkumulátorgyárak helyett gyógyturizmusban gondolkodunk.
o A magyar vízkincset mindannyiunk közös kincsének tekintjük és közösen kívánjuk hasznosítani is.

Támogatjuk az edzőtermeket

o Állami pályázatot hirdetünk az eszközpark és az épületek energetikai korszerűsítésére.
o Visszamenőlegesen támogatjuk az utóbbi 3 év korszerűsítéseit adókedvezmény formájában.
o A csoportos óratartás esetén lehetővé tesszük, hogy az órát tartó vállalkozó sportegyesületként regisztráltassa magát.
o Bevezetjük a szteroidmentes edzőterem minőségjelzőt. Az a terem, amely vállalja, hogy részt vesz az erről szóló állami programban további támogatásra válik jogosulttá.

Pályázatot írunk ki alacsony összegű, de tömegesen elérhető sportszervásárlásra

o Célunk, hogy a lakosság minél nagyobb hányada sportoljon jó minőségű ruházatban és eszközökben.
o Hosszabb távú célunk a magyar gyártású minőségi sportruházat hazai térnyerésének ösztönzése.

Megteremtjük a nemzeti sporthelyszínek elérésének lehetőségét

o Befejezzük a Balaton körbe-villamosítását és fejlesztjük az ott futó összes vasúti pályát.
o A Kékes felé vezető főutat korszerűsítjük, parkolókat építünk ki Mátrafüreden.
o A Tisza-túrázáshoz állami fenntartású őrzött parkolókat illetve szervezett és államilag felügyelt szolgáltatói rendszert alakítunk ki.
o A további nemzeti sporthelyszínek létesítését kiemelt feladatnak tekintjük.

Az idősebb korosztály sportélete számára külön költségvetési zsebet hozunk létre

o Az idősebbek számára speciális sportprogramokat kívánunk szerveztetni önkormányzati szinten.
o Ugyanezen zsebből kívánjuk finanszírozni a 65 év felettieknek létrehozandó sportparkokat.

Kérdése vagy észrevétele van? Írjon szakpolitikusunknak itt!

9 + 8 =