Molnár Róbert

A Mindenki Magyarországa Néppárt alelnöke

5 nappal ezelőtt

Dr. Molnár Róbert
❤️Számomra hatalmas példa Maria Montessori élete a maga viszontagságaival, bukásaival és azzal a példátlan értékteremtéssel, amellyel nem csak a korát, hanem a mai világot is gazdagítja. Nem hiszek a tökéletes életekben, de hiszek abban, hogy a helyes motivációban élő, kellő alázattal az élethez, Istenhez, a köz szolgálatára álló, valóban önzetlen emberek műve akkor is példamutatóvá válik, ha a kora hatalmasai, hazug rendszerei azon dolgoznak - ahogy Montessori esetében is tették -, hogy megsemmisítsék, annullálják, lejárassák, kiírtsák azt a látást, művet, amely a szív rejtett bugyraiban fogant és született, nem önmagának, hanem a világ javítgatására!❤️ ... MegtekintésBezárás
Megtekintés a Facebookon

6 nappal ezelőtt

Dr. Molnár Róbert
Én is tudom... ❤️SDG! ... MegtekintésBezárás
Megtekintés a Facebookon

6 nappal ezelőtt

Dr. Molnár Róbert
🇭🇺Ahogy a szétfoszlott posztót nem lehet foltozni, úgy a szétfeslett kormányt sem lehet megreformálni... ... MegtekintésBezárás
Megtekintés a Facebookon

7 nappal ezelőtt

Dr. Molnár Róbert
Ősztől gimnáziumot indítunk Kübeken. Már lehet jelentkezési lapot kérni a Polgármesteri Hivatalban! Valóban vissza nem térő az alkalom! Ragadjuk meg a lehetőséget!KH-jelenti: 2024. 04. 17. 7.00ŐSZTŐL LEVELEZŐ GIMNÁZIUMINDUL KÜBEKHÁZÁN - VÁRJÁK A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐKET IS! Kübekháza Önkormányzata és a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium felnőttoktatási tagozatával történt megállapodása eredményeként, 2024 őszétől három éves (levelező) gimnáziumi képzés indul Kübekházán, harmincfős létszám esetén – erről tájékoztatta Hírszolgálatunkat Molnár Róbert polgármester.A Polgármesteri Hivatalban már kérhető a jelentkezési lap, amely kitöltésével május 17-ig lehet jelentkezni a képzésre.A beiratkozás, a vizsgák és a tankönyvek, valamint a digitális tananyagokhoz való hozzájutás is teljesen ingyenes!- Talán soha vissza nem térő ez az alkalom, amelyet javaslom, hogy ragadjanak meg lakóink, a környező településeken élők közül azok, akik nem rendelkeznek még érettségi vizsgával. Önkormányzatunk ezzel a lehetőséggel azoknak szeretne segíteni, akik készek a péntek délutánjukból kb három órát rászánni arra, hogy érettségit szerezzenek, fontosnak tartják a jövőjük szempontjából a más gimnáziumokkal egyenértékű bizonyítvány megszerzését - mondta a polgármester. Kérdések-válaszok a képzésről:Kik iratkozhatnak be?- Mindazon tanulni vágyók, akik a tankötelezettség életkorát betöltötték, és még nincs érettségi bizonyítványuk, de úgy gondolják, hogy annak megszerzése munkahelyük megtartása, fizetési besorolásuk vagy éppen álláskeresésük sikere szempontjából hasznos lehet. Természetesen azoknak is érdemes beiratkozniuk, akik egyszerűen csak többet szeretnének tudni, esetleg felsőfokú tanulmányokat szeretnének kezdeni.Hogyan kell beiratkozni?- Beiratkozáshoz a Polgármesteri Hivatalban kérhető jelentkezési lapot kell kitölteni, saját kezűleg aláírni, majd május 17-ig visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. A jelentkezési laphoz csatolni kell a legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány fénymásolatát.Hány év alatt szerezhetek érettségi bizonyítványt?- A tanulók számára kínált oktatási időtartam: 3 év. Azok, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola, a 9. és a 10. évfolyamot összevontan végzik. Természetesen, aki más iskolában teljesítette a gimnázium valamely osztályát, korábbi tanulmányai beszámításra kerülnek.Mennyibe kerül a tanulás?- A tanulónak térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettsége nincs, kivétel ez alól, ha a tanuló egy évfolyamot harmadik alkalommal ismétel vagy nem magyar állampolgár. Nem kell tankönyveket vásárolni, nem kell külön fizetni a fénymásolatokért, és nincs külön díja a beszámoló vizsgáknak sem.Milyen az oktatás időbeosztása?- Az oktatás konzultációk keretében zajlik, amelyekre hetente kerül sor. A hetente látogatható konzultációk időpontja várhatóan péntek délután.Miért hasznos eljárni konzultációkra?- A konzultációk a tanárok és diákok közvetlen találkozásának alkalmai. A tanárok ezen alkalmak során magyarázzák el a tananyag bonyolultabb összefüggéseit, illetve mód nyílik gyakorlásra, kérdések feltevésére is. Az oktatók ilyenkor osztják ki a tanulást megkönnyítő egyéb segédanyagokat is. Matematikából és idegen nyelvből a konzultációk rendes tanóraként működnek, mert ezen tárgyak kizárólag önálló, tanári irányítás nélküli tanulása a tapasztaltok szerint általában eredménytelen.Milyen tantárgyak vannak?- A tantárgyak azonosak a nappali tagozatos gimnáziumok tantárgyaival: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, digitális kultúra, művészettörténet, természettudomány, állampolgári ismeretek, médiaismeret.Kik tanítanak?- Tagozaton olyan pedagógusok tanítanak, akik a szükséges ismereteket a felnőttek nyelvén képesek átadni, ezen kívül elismerik és elfogadják, hogy a felnőttek életének a tanulás mellett más fontos(abb) összetevői is vannak. Tanárok többsége a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tantestületének tagjai.Mik az elvárások?- A tanév két félévből áll, amelyek végén a tanulók osztályzatot kapnak. Az egyes vizsgákon megszerzett jegyekből alakul ki az év végi osztályzat. Az első tanévben az évvégi osztályzatokat otthoni, önállóan elkészített beadandó dolgozatokkal lehet megszerezni, ebben a tanévben még nincsenek írásbeli és szóbeli vizsgák. A második tanévtől csak a kötelező érettségi tantárgyakból kell helyben dolgozatot írni, a többi tantárgy továbbra is otthoni, beadandó feladatokkal teljesíthető. Valamennyi erőpróba célja, hogy a tanulót felkészítse a középfokú érettségi vizsga nehézségi szintjére, illetve a vizsga egyéb körülményeire.Hogyan egyeztethetem össze tanulmányaimat a felnőtt életemmel?- A tanulás megkönnyítése érdekében minden tanuló hozzáférési lehetőséget kap a digitális tananyagainkhoz. Emellett lehetősége van bármely tárgy bármely vizsgáját elhalasztani és egy későbbi időpontban teljesíteni. Emellett a tanárok tanulás-módszertani tanácsokkal is segíteni tudnak.Hogyan juthatok információkhoz a tanulmányaimmal kapcsolatban?- A tanulókat az informálódásban elektronikus napló, illetve Google Classroom segíti, amely a teljesítéseiken kívül hirdetőfelületet, fórum-szolgáltatást és tananyagokat is biztosít. Valamennyi tanár és a tagozat tanulmányi ügyintézője is elérhető e-mailben vagy telefonon. Emellett valamennyi tanulót arra ösztönöznek, hogy alakítsák ki az együttműködés különböző formáit, mert ez nagymértékben segíti az információkhoz való hozzáférést (pl. órai jegyzetek cseréje).Milyen tantárgyakból kell érettségi vizsgát tennem?- Kötelező érettségi vizsgát tenni az alábbi tárgyakból kell: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, és egy választott tárgy. Választott tárgy lehet az, amely szerepelt a tanulmányok során, és amelyből a tanuló legalább elégséges osztályzatot kapott. Tagozatunkon a legkedveltebb választott érettségi tárgyak a testnevelés, a digitális kultúra, a földrajz, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyak. Az érettségi vizsga tartalmát, módját, követelményeit és időpontját tekintve is megegyezik a nappali tagozatos érettségivel.Milyen élő idegen nyelvből lehet érettségizni?- Bármilyen olyan élő idegen nyelvből érettségi vizsgát lehet tenni, ami az iskola pedagógiai programjában szerepel. Jellemzően ilyenek az angol, a német, az olasz és a francia nyelvek. Azokban az osztályokban, ahol a tanulók latin nyelvet tanulnak, és tanóra keretében az érettségire ebből a nyelvből készülnek fel, az előbbi idegen nyelveket önálló felkészülésre ajánljuk.Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető. ... MegtekintésBezárás
Megtekintés a Facebookon

1 héttel ezelőtt

Dr. Molnár Róbert
Szombaton Föld Napja Kübeken!Szeretettel hívom a falunk lakóit!KH-jelenti: 2024. 04. 16. 19.00MOST SZOMBATON FÖLD NAPJA KÜBEKEN- KÖZÖSSÉGI MUNKÁT SZERVEZNEKA Föld Napja alkalmából, most szombaton 9 órára várják a falu azon lakóit a Mézeskalács Ház elé, akik részt szeretnének venni a tavaszi faluszépítő közösségi munkában, amely során - attól függően hogy mennyien lesznek - több csoportban végzik majd a feladatokat.A férfiak a játszótér régi, faszerkezetű játékainak elbontásában vehetnek részt, a gyermekek az utcákban a tél során felhalmozódott szemetek összegyűjtésében, a hölgyek a kandeláberek és az utcabútorok, játszótéri eszközök takarításában, virágágyások rendezésében segédkezhetnek.A munkálatok kb 12 óráig tartanak, majd a résztvevőket a Kübecker Manufaktur egy finom bográcsosra látja vendégül.Aki tud, munkaeszközöket hozzon magával. ... MegtekintésBezárás
Megtekintés a Facebookon
Molnár Róbert Szegeden született 1971. március 27-én. Anyai ágon sváb felmenői voltak. Dédszüleit 1947-ben kitelepítették Németországba, ismeretlen helyen hunytak el. Nagyapján a vegyes házasság és a tíz gyermek miatt megkönyörült a rendszer, de vezetéknevét a Feldhaus-ról Földházira kellett változtatnia. Gyermekkorát a Szeged melletti Kübekházán élte, ahol már kisiskolás korától kezdve a közösségi élet egyik motorja volt. Tizenöt éves korában már különböző falusi és karitatív rendezvényeket, akciókat szervezett. 1988-ban egy általa szervezett szüreti mulatság miatt szembe került a rendőrséggel és a hatalom erejével, az eljárás pedig méginkább arról győzte meg, hogy a destruktív államhatalommal szemben küzdenie kell. Körülbelül ebben az időben kapta meg titokban a helyi kulturostól Bibó István a „Szabadságszerető ember 10 parancsolata” című munkáját stencilezve, amely nagy hatást gyakorol a mai napig is a gondolkodására. Ő maga a gyűrött oldalakat tovább fénymásolta és szamizdatként terjesztette.
 
1988-tól – még nem volt nagykorú – amikor csatlakozott a helyi és a szegedi underground ellenzéki megmozdulásokhoz. Kübekházán a nyíltan kommunistaellenes plébánossal „Falusi Hírhozó” címmel lapot alapított. Molnár Róbert elkötelezett jobboldaliként vett részt különböző akciókban akkor, amikor még rendőrsorfal állt velük szemben. Több budapesti megmozduláson is jelen volt, mint például 1988-ban a román falurombolás ellen tiltakozó Erdély-tüntetésen, az MTV Székház előtti híres tüntetésen, 1989. március 15-én, vagy titkos 1956-os megemlékezéseken. Több esetben volt felszólalója a Jurta Színházban rendezett ellenzéki programoknak.
 
 
1989-ben csatlakozott a Független Kisgazdapárt szegedi alapszervezetéhez, mint igazán jobboldali szervezethez, ahol felfigyelve rá, nem sokkal később a megyei elnökség tagjává, majd megyei sajtószóvivővé választották. A Független Kisgazdapárt frissen megválasztott elnöke kérte, hogy vállalja el az Országos Központ szervezési és protokoll osztályának irányítását, rábízva az egész országos szervezet logisztikai és a hálózati kiépítését, emellett a PR és rendezvényszervezéssel összefüggő feladatokat is ellátott. Később a párt főtitkár-helyettese is volt. 1998-ban országgyűlési képviselő lett, majd a megalakult Országgyűlés a jegyzőjévé választotta. Tagja volt az európai integrációs bizottságnak és a külügyi bizottságnak.
 
1999 végén, a kisgazda-frakció és a párt vezetésének kétes és egyre sokasodó etikátlan ügyei miatt egyre több ízben tiltakozott előbb belső fórumokon, majd nyilvánosan is. Mivel célt nem ért el vele, ezért lemondott párttisztségeiről, kilépett a pártból, őt pedig kizárták a képviselő-csoportból és visszavonták jegyzői és bizottsági tagi megbízatásait, ezért független képviselőként fejezte be képviselői ciklusát. 2002 őszén, öt hónap munkanélküliség után, négy jelölt ellenében, 74%-kal választották meg szülőfaluja, Kübekháza polgármesterévé, amely megbízatását ötödik ciklus óta, 21 éve tölti be. A szomszédos romániai falu, Óbéba a díszpolgárává választotta 2014-ben. Kübekházát az elmúlt évek során több elismerő címmel is jutalmazták, 2018-ban pedig az „Év Településévé” választották.
 
 
Végzettségét tekintve jogász és HR-menedzser, rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, kulturális rendezvényszervezői végzettséggel és 2020-óta kertépítő és parkfenntartó bizonyítvánnyal is.
 
Nős, felesége Tóth Ágnes ügyvéd, környezetvédelmi szakjogász és hitoktató. 1998-ban kötöttek házasságot, házasságukból három gyermekük született. Marcell fiuk egyetemista a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen, Zsombor piarista gimnazista Szegeden, Jázmin általános iskolai tanulmányokat folytat. A család jelenleg is a hármashatármenti Kübekházán él.
 
Molnár Róbert több könyv, köztük keresztényvezetési kötetek szerzője, egyéb kiadványok szerkesztője. Amíg kormányzati nyomására (2016-tól) az egyházak nem tiltották le szolgálatait, nagyon sok teltházas előadást tartott itthon és külföldön különböző témákban. A könyveit ezt követően leszedték az iratterjesztések polcairól, így jobbára csak az online publikálás maradt a számára. Sajnálatos megszűnéséig az Azonnali.hu „Majomsziget” elnevezésű rovatában heti rendszerességgel jelentek meg nagyobb lélegzetvételű írásai, amelyek az interneten fellelhetők ma is.
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException